Oss spiritueel cafe

Start
Start
Start
Thema
Start
Start
Start

Iedere avond zal een thema krijgen. Dat wil zeggen dat er om ca. 20:45 uur een korte uitleg/voordracht (30 à 45 minuten) over het thema gegeven zal worden. De bedoeling hiervan is om wat richting en invulling aan de avond te geven.

Bezoekers krijgen hierdoor de gelegenheid om wat verder over het onderwerp te praten en eventueel het thema wat verder uit te diepen of in een breder perspectief te plaatsen. Dit is echter geen verplichting, voorop staat om op een ongedwongen manier met elkaar van gedachten te wisselen.


Bezoekers kunnen voorstellen doen om zelf een voordracht/uitleg over een bepaald thema te geven. Er zijn nog data vrij in 2013.

Verzoeken hiertoe kunnen uitsluitend per email gedaan worden:

spiritueelcafeoss@gmail.com


Data en thema’sVoor de goede orde zijn er huisregels opgesteld.

Thema's

Spiritueel Cafe Oss